Pismeni prijevodi

Prevodimo sve vrste dokumenata, s ovjerom ili bez ovjere sudskog tumača, ovisno o namjeni dokumenta. Prije naručivanja usluge pismenog prijevoda potrebno je odrediti količinu i vrstu teksta koji se prevodi. Količina teksta obračunava se prema broju kartica teksta (jedna kartica sadrži 1500 znakova, uključujući razmake). Rok isporuke naručitelj definira sam ako je prijevod potrebno isporučiti do konkretnog trenutka ili zajedno dogovaramo prihvatljiv termin isporuke.

Slobodno nam pošaljite svoje tekstove s upitom kako bismo vam sastavili odgovarajuću ponudu. Svim potencijalnim i budućim klijentima i poslovnim partnerima jamčimo povjerljivost podataka i čuvanje poslovne tajne.

  • neovjereni prijevodi
  • prijevodi s ovjerom sudskog tumača

Usmeni prijevodi

Usluge usmenog prijevoda mogle bi Vam trebati za komunikaciju s inozemnim poslovnim partnerima, na skupovima, izlaganjima, sajmovima te u ostalim prilikama kad komunikaciju na stranom jeziku želite prepustiti profesionalcima. U određenim situacijama obavezna je prisutnost sudskog tumača, npr. u matičnom ili javnobilježničkom uredu, sudskim raspravama i slično. Za kvalitetan usmeni prijevod prevoditelj treba imati dovoljno vremena za pripremu i materijale pomoću kojih će se upoznati s temom prevođenja.

Slobodno name se javite u svim situacijama kad želite ili trebate angažirati prevoditelja za engleski ili ruski jezik.

  • konsekutivni prijevod
  • prevođenje na sastancima
  • prevođenje kod javnog bilježnika, matičara...

Lektura

Usluga lekture uključuje pregledavanje teksta na engleskom ili ruskom jeziku uz ispravljanje nedostataka u vidu pravopisnih i gramatičkih grešaka. Lektura uključuje i dodatno oblikovanje teksta kojim se poboljšava njegova čitljivost i usklađenost s duhom jezika na kojem je tekst napisan. Prilikom lekture tekst se čita nekoliko puta kako bi se uklonile sve greške i nejasnoće.

S povjerenjem nam dostavite svoj tekst na procjenu cijene lekture. Samo uvidom u tekst možemo točno definirati cijenu i vrijeme potrebno za lekturu.

  • detaljna provjera teksta
  • uklanjanje pogrešaka
  • jezično savjetovanje